MESAČNÍK POPRAD

PONUKA INZERCIE V MESAČNÍKU POPRAD

Podmienkou pre uverejnenie reklamy v každom vydaní je zaplnenie reklamného obsahu v rozsahu min. dvoch strán A4.

– Mesačník Poprad je prioritne informačné periodikum samosprávy mesta Poprad a je ydávaný v celkovom náklade 20 500 ks, formát A4, 32 strán (36 strán vrátane inzercie)

– distribúcia: všetky domácnosti v meste Poprad + všetky zariadenia pre seniorov na území mesta + odberné miesta: Mestský úrad Poprad, Mestská informačná kancelária Poprad, Infopoint na železničnej stanici Poprad-Tatry

Inzertný priestor v mesačníku je limitovaný (aktuálne maximum sú 4 strany A4), preto nás v prípade záujmu neváhajte kontaktovať!

Ukážky Mesačníka Poprad na stiahnutie:

Stiahnite a prečítajte si jednotlivé vydania mesačníka Poprad v .pdf formáte zdarma:

KONTAKT A ÚDAJE PRE INZERCIU:

e-mail: riaditel@visitpoprad.sk, tel.: +421 910 890 512

Mestská informačná kancelária Poprad

Námestie sv. Egídia 43/86

058 01 Poprad

IČO: 42381193

DIČ: 2024097372

DIČ: SK 2024097372