OBJEDNAJTE SI NášHO SPRIEVODCU

Prehliadky so sprievodcom

Na základe Vami vyplneného formulára sa s Vami spojí pracovník MIK Poprad, potvrdí Vám možnosť realizácie prehliadky a dohodne s Vami všetky podrobnosti.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať!

0,00 €

Ceny sú uvedené na 1 osobu pre každý typ prehliadky. Minimálny počet osôb na prehliadku je 5.

Prehliadku je potrebné objednať minimálne 2 pracovné dni vopred. V prípade sprevádzanej prehliadky mimo otváracích hodín MIK Poprad účtujeme k cene za prehliadku aj jednorázový poplatok 20,- €

Pri zrušení potvrdenej záväznej objednávky v deň konania prehliadky je poplatok 20,- €.

Galéria