Ochrana osobných údajov

Na základe zmluvy o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby so spoločnosťou Osobnyudaj.sk sa všetky potrebné  informácie v zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dozviete na nasledujúcom odkaze:

https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/42381193