Mestská informačná kancelária Poprad

Mestská informačná kancelária Poprad

Mestská informačná kancelária Poprad (MIK Poprad) je príspevkovou organizáciou mesta Poprad. Svoje aktivity vykonáva v rámci hlavnej a podnikateľskej činnosti.

Riaditeľ a štatutárny zástupca: Ing. Lucia Michaľáková; riaditel@visitpoprad.sk

Fakturačné údaje: IČO: 42381193, DIČ 2024097372, (IČ DPH len pre podnikateľskú činnosť: SK 2024097372 )

Adresa

Námestie sv. Egídia 43/86

05801 Poprad – Slovenská Republika

Otváracia doba

september – jún
pondelok9:00 – 19:30
utorok 9:00 – 17:00
streda 9:00 – 17:00
štvrtok 9:00 – 19:30
piatok 9:00 – 19:30
sobota 15:30 – 19:30
nedeľa 15:30 – 19:30
júl – august
pondelok8:00 – 20:00
utorok 8:00 – 20:00
streda 8:00 – 20:00
štvrtok 8:00 – 20:00
piatok 8:00 – 20:00
sobota 15:30 – 19:30
nedeľa 15:30 – 19:30

Kontakt

info@visitpoprad.sk, +421 52 16 186

web@visitpoprad.sk

AICES (Asociácia informačných centier Slovenska)

Mestská informačná kancelária Poprad je členom Asociácie informačných kancelárií Slovenska.  Logo AICES na Slovensku predstavuje značku kvality, ktorá je definovaná v sektore TIC na úrovni AICES v podobe dodržiavania minimálneho štandardu, ktorý je zároveň vstupnými podmienkami členstva v asociácii. Úlohou AICES je nielen chrániť záujmy jednotlivých členov, ale aj zastupovať ich pri presadzovaní dôležitých strategických legislatívnych dokumentov v oblasti CR.

BEZPLATNÉ INFORMÁCIE A SLUŽBY

 • -poskytovanie turistických informácií o:
  • kultúrnych pamiatkach,
  • -kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach,
  • -atrakciách a trávení voľného času,
  • -cyklotrasách a turistických trasách v okolí mesta,
  • -ubytovaní a stravovaní,
  • -doprave, inštitúciách a úradoch,
  • -službách a podnikoch.
 • -bezplatný prístup na internet
 • -poštová služba.

MIK Poprad v rámci svojej hlavnej činnosti ďalej vykonáva:

 • -vedenie databáz zariadení CR,
 • -prehľad a propagácia podujatí v meste a širšom regióne,
 • -správa vlastnej internetovej stránky a prezentácia na sociálnych sieťach,
 • -predaj vstupeniek na kultúrne podujatia organizované Mestom Poprad,

PREDAJ A PLATENÉ SLUŽBY

 • -predaj suvenírov, máp a publikácií,
 • -úschovňa batožiny,
 • -kopírovacie, faxové a drobné kancelárske služby,
 • -predpredaj vstupeniek na podujatia rôznych usporiadateľov prostredníctvom systémov:
  • PREDPREDAJ.sk
  • Kultura.poprad.sk (Ticketware)
 • -sprievodcovské služby,
 • -prenájom reklamného priestoru,
 • -komerčné premietanie filmov a predaj občerstvenia,
 • -sprostredkovanie zapožičania osobného automobilu

SPRIEVODCOVSKÉ SLUŽBY

MIK Poprad realizuje pravidelné prehliadky Námestia a kostola sv. Egídia a tiež sprevádzané prehliadky rôzneho typu pre skupiny od 5 osôb na objednávku. Viac info TU.