Pre organizátorov podujatí a subjekty v cestovnom ruchu

REKLAMNÝ PRIESTOR

Ponúkame Vám možnosť využiť reklamný priestor:

 • na našej internetovej stránke a na stránke sociálnej sieti Facebook,
 • a na displejoch a obrazovkách v správe MIK Poprad:
  • – obrazovka v interiéri prevádzky MIK v centre mesta
  • – displej na Námestí sv. Egídia pred Mestskou informačnou kanceláriou
  • – displej v zákazníckom centre ZSSK na 1. poschodí železničnej stanice Poprad- Tatry
 • na filmovom plátne v Kine Tatran pred jednotlivými premietaniami

Propagovať je možné poduajtie, prevádzku zariadenia v cestovnom ruchu, alebo služby v cestovnom ruchu.

Komplexná ponuka reklamného priestoru vo forme prezentácie:

Všetky ceny uvedené v cenníku reklamného priestoru sú bez DPH.

V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, neváhajte kontaktovať.

PREDPREDAJ VSTUPENIEK

Mestská informáčná kancelária Poprad realizuje predaj a predpredaj vstupeniek prostredníctvom systémov:

 • PREDPREDAJ.SK,
 • Kultura.Poprad.sk (Ticketware)
 • a na základe priamej objednávky (napr. podujatia, ktoré sú v systéme Ticketportal.sk, alebo iné podujatia).

V prípade, ak by ste chceli Mestskú informačnú kanceláriu Poprad využiť ako predajcu vstupeniek na Vaše podujatie, je tu k dispozícii formulár – objednávka predpredaj vstupeniek (PDF), ktorý obsahuje aj podrobné obchodné podmienky. Formulár je potrebné vyplniť a opatrený pečiatkou a podpisom odovzdať resp. odoslať scanom do MIK Poprad (info@visitpoprad.sk).

PRENÁJOM KINOSÁLY

Prenájom v Kine Tatran PopradŽiadosť o prenájom kinosály, resp. menšej videosály s kapacitou sedenia pre cca 60 osôb) je potrebné zaslať na Mestský úrad Poprad – oddelenie správy nebytových priestorov (tel: 052/7167 297, e-mail: adriana.balazova@msupoprad.sk)

Termín a technicko-organizačné podrobnosti je nutné konzultovať s vedením kina – Mgr. Ľubomíra Olejárová, manažérka kina Tatran (kino@visitpoprad.sk, 0910 890 025).

Poplatky za prípadné dodatočné servisné služby spojené s využívaním priestorov kina Tatran sú stanovené aktuálnym cenníkom.

Cenník servisných služieb kino Tatran OD 1.11.2018