V Spišskej Novej Vsi odhalia sochu na počesť svetoznámeho husľového virtuóza

V Spišskej Novej Vsi odhalia sochu na počesť svetoznámeho husľového virtuóza

Generálny konzulát Maďarska pokladá za dôležité, aby si uctil pamiatku medzinárodne uznávaných maďarských umelcov, a preto, podporujúc miestnu iniciatívu, sa v spolupráci s mestom Spišská Nová Ves rozhodol postaviť sochu na počesť svetoznámeho husľového virtuóza, spišskonovoveského rodáka Ede Zathureczkého, pri príležitosti 120. výročia jeho narodenia.

Dvojnásobný laureát Kossuthovej ceny Ede Zathureczky sa narodil 24. augusta 1903 v Spišskej Novej Vsi. V roku 1917 sa presťahoval do Budapešti, kde bol napriek svojmu mladému veku prijatý na Hudobnú akadémiu, do triedy Jeno Hubayho, v odbore hra na husle. V roku 1922 získal diplom a v období medzi rokmi 1923 a 1928 sa zúčastnil na viacerých koncertných turné v Taliansku a stal sa svetoznámym. Predstavil sa aj vo viacerých európskych mestách, koncertoval vo Švajčiarsku, Holandsku, vo Veľkej Británii. Na začiatku roku 1925 mal veľký úspech aj za oceánom, účinkoval v New Yorku pod taktovkou Bruna Waltera. Jeho žiakom bol husľový virtuóz a hudobný pedagóg Mikuláš Jelinek, vedúci predstaviteľ súčasného slovenského interpretačného umenia.

Od jesene 1943 bol Zathureczky vymenovaný za riaditeľa Hudobnej akadémie, kde pôsobil, až kým emigroval do Spojených štátov amerických. Tri roky po jeho vymenovaní do roku 1946 priniesli druhý rozkvet jeho tvorby. Jeho husle zazneli takmer vo všetkých významných koncertných sieňach Európy. Od akademického roka 1957/58 sa ujal vedenia odboru hra na husle na Indiana University v Bloomingtone, avšak v máji 1959 nečakane zomrel.

Pamiatku významného umelca si uctíme 13. decembra 2023 v Spišskej Novej Vsi odhalením sochy v parku pred Základnou umeleckou školou na Ulici J. Fabiniho o 14.00 hodine. Toto miesto sa nachádza v blízkosti niekdajšieho rodného domu vzácneho umelca. Umelecké dielo vytvoril akademický sochár Márton Borbás.

Po odhalení sochy sa bude konať slávnostný koncert v spišskonovoveskej Redute o 15.00 hodine na počesť Ede Zathureczkého. V programe sa predstavia poslucháči Univerzity hudobného umenia Franza Liszta v Budapešti, mladý talentovaný huslista a učitelia Základnej umeleckej školy v Spišskej Novej Vsi.

Informácie:

Mgr. Zuzana Kleinová, vedúca kancelárie primátora, MsÚ, Radničné námestie 7, t. č. +421 53 417 66 25, zuzana.kleinova@mestosnv.sk