Dobro sa nosí! Poznáme mená ocenených Srdcom na dlani 2023 v Prešovskom kraji

Dobro sa nosí! Poznáme mená ocenených Srdcom na dlani 2023 v Prešovskom kraji

Prešovské dobrovoľnícke centrum zorganizovalo už 22. ročník oceňovania dobrovoľníkov, dobrovoľníčok a dobrovoľníckych projektov Srdce na dlani v Prešovskom kraji. Od verejnosti prijalo 53 nominácií, z ktorých hodnotiaca komisia vybrala 14 ocenených. Kraj bude mať zastúpenie aj na celonárodnom oceňovaní.

Slávnostný galavečer s množstvom fascinujúcich príbehov usporiadalo Prešovské dobrovoľnícke centrum v stredu 29. novembra 2023 v budove PKO Čierny Orol v Prešove, ako poďakovanie a vyjadrenie úcty tým, ktorí robia veci v prospech iných nezištne a bez nároku na honorár.

Galavečerom sprevádzala moderátorská dvojica Stanislava Kašperová a Lukáš Maťufka. O sprievodný program sa postarali talentovaní lokálni hudobníci a tanečníčky: Alexandra Tkáčová s kapelou, Hrdza a tanečná skupina Charmey.

Najdôležitejším bodom večera však bolo odovzdávanie ocenení v celkovo 8 kategóriách. Spomedzi 53 nominácií z 11 okresov Prešovského kraja vybrala nezávislá hodnotiaca komisia 14 dobrovoľníckych príbehov a udelila im ocenenie “Srdce na dlani 2023 v Prešovskom kraji”. Na Srdce na dlani – národné ocenenie za dobrovoľníctvo, ktoré sa bude konať v marci 2024 v Bratislave, posunula 8 z nich.

Ako uviedla predsedníčka Prešovského dobrovoľníckeho centra Petra Gerhartová: “Náš obdiv a úctu si zaslúžia všetci, ktorí svoj voľný čas, skúsenosti a vedomosti venujú v prospech iných. Vytvárajú krajší svet a dokazujú, že dobro je všade vôkol nás. Hrdinami dnešného večera nie sú len všetci ocenení, ale aj všetci nominovaní. Ako hovoríme my v našom tíme PDC: Dobro sa nosí! a ja som veľmi rada, že títo ľudia sú toho dôkazom. V mene celého tímu, v mene partnerov a sponzorov dnešného večera, im ďakujem!

Ocenenie Srdce na dlani 2023 v Prešovskom kraji získali:

Kategória dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/-a v Prešovskom kraji:

 • Martin Čajka (okr. Prešov) za prácu s mládežou, rozvoj cyklistiky a cykloturizmu a revitalizáciu jediného olympijskeho Velodrómu na Slovensku, ktorý zároveň postupuje na národné oceňovanie.
 • Zuzana Švecová (okr. Humenné) za rozvoj a podporu kultúry v meste Humenné, kde spoluorganizuje literárne a knižné podujatia, podporuje mladých autorov a pomáha zviditeľňovať kultúru menšín v Humennom.

Kategória dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/-a v zahraničí:

Laura Belušková (okr. Prešov) za viac ako ročnú dobrovoľnícku pomoc v saleziánskej internátnej škole v Tanzánii. Postupuje na národné oceňovanie.

Kategória koordinátor/-ka dobrovoľníkov/-čok v Prešovskom kraji:

 • Jana Lešková (okr. Bardejov) za výchovu k dobrovoľníctvu a občianskej angažovanosti mladých na Gymnáziu Leonarda Stöckela v Bardejove. Tiež postupuje na národné oceňovanie.
 • Marek Angelovič (okr. Prešov) za dlhodobú angažovanosť, rozvoj dobrovoľného hasičského zboru a koordináciu dobrovoľných hasičov v Lemešanoch.

Kategória dobrovoľnícka skupina v Prešovskom kraji:

 • Pátrací Tím Východ (okr. Prešov) za dobrovoľnícku pomoc pri zásahoch a pátraní po nezvestných osobách na území východného Slovenska, ktorí zároveň postupujú na národné oceňovanie.
 • Dobrovoľníci z Gymnázia Stropkov (okr. Stropkov) za občiansku spolupatričnosť a dobrovoľníctvo v meste Stropkov a Svidník.

Kategória dobrovoľnícky projekt/program v Prešovskom kraji:

 • English Star (od O.Z. EDUHOUSE, okr. Sabinov): projekt slovensko-anglicko-rómskej učebnice anglického jazyka pre rómske deti. Postupuje aj na národné oceňovanie.
 • Forbasský beh pomoci (okr. Stará Ľubovňa): charitatívny projekt, ktorý už 4 roky organizujú dobrovoľníci z obce Forbasy, ktorí výťažok z neho venujú hendikepovaným deťom.

Kategória podpora dobrovoľníctva v Prešovskom kraji:

Hornozemplínska knižnica (okr. Vranov nad Topľou) za vytváranie pro-dobrovoľníckeho prostredia v meste Vranov nad Topľou a dlhodobé zapájanie mladých ľudí, seniorov, aj zamestnancov do dobrovoľníckych programov. Postupuje zároveň na národné oceňovanie.

Kategória dlhodobá dobrovoľnícka pomoc v Prešovskom kraji:

 • Josef Stiskala s manželku Lýdiou (Mlynčeky, okr. Kežmarok) za viac ako 30-ročnú iniciatívnu prácu a dobročinnosť v rómskej komunite v obci Rakúsy, ktorí zároveň postupujú na národné oceňovanie.
 • OZ Bocianie deti (okr. Snina) za viac ako 20-ročnú pomoc deťom a mladým ľuďom žijúcim v zariadeniach náhradného bývania, chudobným rodinám a ľuďom bez domova.

Kategória mimoriadne ocenenie v Prešovskom kraji:

 • Venuše, o.z. (okr. Prešov) za dlhoročnú psycho-sociálnu pomoc onkologickým pacientom a pacientkam a za projekt Mikulášskej nádielky pre ľudí bez domova. Zároveň postupujú na národné oceňovanie.
 • Magdaléna Kunayová (okr. Prešov), predsedníčka združenia vojnových poškodencov v Prešove, za viac ako 20 rokov venovaných komunitnému rozvoju a organizovaniu podujatí pre seniorov.

Viac o nomináciách sa dozviete na webovej stránke Prešovského dobrovoľníckeho centra: www.dobrovolnictvopo.sk.

Partneri podujatia:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Národný inštitút vzdelávania a mládeže NIVAM, Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, Prešovský samosprávny kraj, Mesto Prešov, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, Nadačný fond Kaufland prostredníctvom Nadácie Centra pre filantropiu, nákupné centrum NOVUM, spoločnosť ELAZ, spoločnosť PARTNERS, Súkromná spojená škola Biela Voda, firma ATAK a firma BPT Print, Ing. Štefan Dócz – Výroba domácich produktov z vlastného vinohradu a ovocných sadov, značka TUTO, Gréckokatolícka charita Prešov, Krížovkársky slovník a Občianske združenie Kultúra so srdcom.