Nová stála expozícia „Knieža z Popradu a jeho hrobka“

Nová stála expozícia „Knieža z Popradu a jeho hrobka“

Podtatranské múzeum v Poprade a Prešovský samosprávny kraj vás pozývajú na prehliadku novej stálej expozície Knieža z Popradu a jeho hrobka.

Nová stála expozícia prezentuje návštevníkovi hrobku germánskeho kniežaťa z prelomu 4. a 5. storočia po Kr. V hĺbke 5 m sa v roku 2005 v Poprade-Matejovciach našla zachovaná zastrešená drevená zrubová stavba s dreveným sarkofágom, spolu s vnútorným zariadením, koženými a textilnými zvyškami odevu zomrelého. Expozícia poskytuje informácie o spôsobe života a dobe kniežaťa z Popradu, ktorého hrobka je jediným archeologickým nálezom svojho druhu v Európe.

Vstup do expozície je po skupinách, každú celú hodinu. Expozícia je sprístupnená pre verejnosť od soboty 27. 5. 2023. Expozíciu môžete navštíviť každý deň okrem pondelka. Vstupy do expozície sú každú celú hodinu o 9.00 h, 10.00 h, 11.00 h, 13.00 h, 14.00 h, 15.00 h a o 16.00 h- Maximálny počet návštevníkov pri jednom vstupe je 20. Upozorňujeme vážených návštevníkov, že vstup do novej stálej expozície Knieža z Popradu a jeho hrobka je potrebné si vopred rezervovať na stránke https://www.muzeumpp.sk/rezervacia/.