Výstavnú sieň zdobia lesné živočíchy

Výstavnú sieň zdobia lesné živočíchy

Príroda je človeku veľmi blízka odjakživa a v ostatných rokoch záujem ľudí o jej poznávanie a ochranu neustále rastie. Vo výstavnej sieni Podtatranského múzea v Poprade si svoj dočasný domov našlo viacero druhov rôznych zvierat. Dve veci majú spoločné. Sú vypreparované a ich prirodzeným domovom je les. Cieľom výstavy s názvom Žijú v lese je priblížiť návštevníkom zvieratá žijúce v okolí mesta Poprad.

Veveričky, ježkovia, medvede, vlky, ale aj líšky, či dokonca muflóny. V Podtatranskom múzeu v Poprade sa v jednej miestnosti stretlo množstvo zvieratiek. „Poprad je výnimočné mesto. Je obkolesené krásnou prírodou, Vysokými a Belianskymi Tatrami i Kozími chrbtami. Všade tu žijú aj lesné živočíchy, ktoré sa na tejto výstave snažíme predstaviť. Návštevníci Popradu a aj Popradčania ich väčšinou poznajú skôr z médií pri správach o stretoch s medveďmi, či o jeleňoch, ktoré prichádzajú do intravilánu. Dávame návštevníkom možnosť vidieť zvieratká, ktoré žijú v lesoch na jednom mieste,“ povedala Zuzana Homolová, kurátorka a botanička Podtatranského múzea v Poprade.

Prišli až z Korziky

Rozmanitosť prírodných podmienok v našej oblasti umožňuje život mnohým druhom nielen pôvodnej, ale i dovezenej – introdukovanej zveri. Medzi najbežnejšie pozorované patria rôzne druhy vtákov, srnčia a diviačia zver, zo šeliem je to okrem líšky obyčajnej, kuny hôrnej i skalnej aj medveď hnedý, vlk dravý a rys ostrovid. V obore v Poprade – Kvetnici môžeme zblízka pozorovať aj muflóna lesného, vo voľnej prírode mimoriadne plachého prežúvavca, ktorého predkovia boli do našich končín privezení až z Korziky.

„Nepredstavujeme vysokohorskohorské živočíchy, a preto návštevníci na výstave nenájdu kamzíka a ani svišťa, ktorým bude v budúcnosti venovaná samostatná výstava. Zato svoju pozornosť môžu upriamiť na vzácne druhy vtáctva. Napríklad hlucháňa, o ochrane ktorého sa v poslednej dobe veľa rozpráva, ale tiež aj typických kráľov oblohy ako orlov a jastrabov. Najmenších poteší pohľad na drobné živočíchy ako sú veveričky či zajkovia,“ povedala Homolová.

Prirodzené procesy

Výstava je aj akýmsi svedectvom o tom, ako vyzerá život v prírode. „Nevystavujeme iba dospelé zvieratá, ale aj ich mláďatá, aby mladší návštevníci videli, že zvieratko, keď sa narodí, je krehučké a postupne sa vyvíja a získava nejakú zručnosť a schopnosť na prežitie. Vystavené preparáty zvierat znázorňujú ich rôzne situácie zo života. Vidíme tu napríklad orešnicu, ktorá je v hniezde a kŕmi svoje mláďatká, ale aj tchora, ktorý ulovil práve sliepočku, a taktiež líšku, ktorá ulovila zajaca. Sú to prirodzené procesy, ktoré sa dejú v prírode,“ dodáva Homolová.

Aj vyše sto rokov

Ako kurátorka prezradila, niektoré z vystavených zvieracích preparátov majú aj veľkú hodnotu. „Niektoré z preparátov sú aj vyše sto rokov staré. Majú teda nielen dokumentačnú a vedeckú hodnotu, ale aj historickú. Sú dedičstvom predchádzajúcich múzeí – Karpatského a Tatranského múzea. Výpovedná hodnota preparátov je pritom veľmi vysoká,“ povedala.

Autentická atmosféra prírody

Výstava Žijú v lese má aj svoju druhú líniu. „Tú tvoria fotografie lesníka, ochranára, pracovníka Tatranského národného parku Marcela Tobisa. Na nich je zachytená príroda Tatier, lesného spoločenstva, ale aj vysokohorského spoločenstva vrátane živočíchov, ktoré sa v nich nachádzajú. Pútavým spôsobom približuje prostredie, v ktorom zvieratá žijú a zároveň sprostredkúva autentickú atmosféru prírody ako nevyčerpateľného zdroja nášho duševného odpočinku.“

Bystrá hlavička

V Podtatranskom múzeu chcú zvieratá priblížiť širokej verejnosti. Pripravili teda aj náučný program pre deti z materských škôl i prvého stupňa základných škôl. „Ide o workshop s názvom Bystrá hlavička. Žiaci sa pomocou komentovanej prehliadky výstavy dozvedia viac o lesných živočíchoch a následne si vypracujú pracovný zošiť podľa toho, čo sa o nich dozvedeli. V mesiaci marec tiež pripravujeme prednášku na tému lesné živočíchy, ktorá bude zameraná na rozdelenie – systematiku živočíchov, na stavovce a bezstavovce, na ich druhovú ochranu a rozšírenie v rámci Európy. Určené to bude už pre staršie ročníky zakladných škôl,“ dodala Homolová.

V čase našej návštevy múzea, predposledný februárový piatok, bola pre žiakov druhého ročníka základnej školy pripravená komentovaná prehliadka, ktorá bola zameraná na zvieracie rodiny. „Keďže bol týždeň manželstva, rozhodli sme sa deťom predstaviť jednotlivých členov zvieracích rodín,“ vysvetlila kurátorka. Výstavu si môžete v Podtatranskom múzeu v Poprade pozrieť do 23. apríla 2023.

Jana Pisarčíková