Ján Zoričák: Návraty domov

Ján Zoričák: Návraty domov

Heimat – ozvena z vesmíru. To je názov výstavy veľkého umelca Jána Zoričáka, ktorá mala v decembri svoju vernisáž v Tatranskej galérii.

Tvorba Jána Zoričáka je rozpoznateľná na prvý pohľad. Po 10 rokoch umelec opäť vystavuje v Tatranskej galérii. „Výstava má krásny názov – spišsko-nemecký a jeho významom je domovina. Mohli by sme to brať aj ako návrat domov,“ povedala riaditeľka Tatranskej galérie Anna Ondrušeková. Tento názov je neustálym autorovým vnútorným prepojením citovej väzby k rodnej krajine s nadpozemským univerzom. O návrate domov sa rozhovoril aj samotný autor výstavy počas vernisáže. „Som rád, že cesta zo Ženevy domov bola najkrajšia z mojich návratov k milovaným ľuďom. V Poprade to bolo to najkrajšie pristávanie, naše horičky boli všetky obsypané cukrom,“ povedal Zoričák.

Zaujímavá, precízna a nádherná

Pred začiatkom vernisáže predvianočnú atmosféru svojím spevom spríjemnili Mária a Miloš Hošekovci, ktorí vo francúzštine a angličtine zaspievali pieseň Ó, svätá noc. Zaujímavá, precízna a nádherná. Týmito slovami opísala Zoričákovú vernisáž riaditeľka galérie. „Je obzvlášť pozoruhodné, že celý zložitý proces výroby sklenenej plastiky realizuje autor sám. Je propagátorom nového prístupu ku sklu ako samostatnému výtvarnému médiu. Pri tvorbe využíva základné geometrické tvary, ktoré následne brúsi, matuje, leští, vkladá rôzne farby a drahé kovy. Používa rozmanité inovatívne postupy, využíva chemické a fyzikálne vlastnosti blokov olovnatého skla, ktoré slúžili pri experimentovaní na časticových urýchľovačoch v CERNe a vyznačujú sa vysokou hustotou, odolnosťou i vysokým leskom,“ upresňuje.

Spojenie s vesmírom

Svoje plastiky Zoričák vytvára v cykloch, väčšinou súvisiacich s vesmírom (Vesmírne signály, Poslovia vesmíru, Veľký tresk, Nebeské kytice, Nebeské záhrady, Hviezdy …). Zoričák svoje najrozsiahlejšie výstavné projekty zorganizoval práve v Tatranskej galérii v novozrekonštruovaných priestoroch (2009, Hviezdne posolstvá, 2012, Poézia vesmíru, 2022, Heimat – ozvena z vesmíru). Rozsiahla výstava v Tatranskej galérii v Poprade pod názvom Heimat ozvena z vesmíru je výberom z posledného obdobia autorovej tvorby, ale aj sondou do jej začiatkov. Výstavu si môžete pozrieť do 19. februára 2023.

O autorovi

Ján Zoričák sa narodil 13. novembra 1944 v Ždiari ako najstarší zo 6 detí. Študoval na Sklárskej umeleckopriemyselnej škole v Železnom Brode (1959– 1963) a na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe (1963–1969). Už ako študent so svojím návrhom sklenenej kolekcie (vázy) zvíťazil na svetovej výstave EXPO´67 v Montreale v roku 1967. Od roku 1970 žije a tvorí vo Francúzsku v prostredí Savojských Álp v dedine Talloires, na brehu Lac d’Annecy, kde má svoj sklársky ateliér. V 80. rokoch začal pôsobiť ako poradca pre umelecké sklo pri Ministerstve kultúry SR.

V roku 1982 dal podnet na založenie 1. francúzskeho múzea súčasného skla a sklárskeho centra v Sars-Poteries (Museé du Verre de Sars-Poteries), zároveň aj sklárskeho sympózia, ktoré trvá až do súčasnosti. Ján Zoričák bol ocenený vtedajším prezidentom Francúzska v roku 1987 udelením titulu Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres (Rytier Rádu umenia a literatúry). V nasledujúcich rokoch pomohol univerzitám v Quebecu a Montreale v Kanade vybudovať sklárske centrá a zorganizovať výuku študentov.

Vo svete sa presadil ako jeden z najuznávanejších sklárskych výtvarníkov a jeho diela boli vystavené na viac než 80 autorských výstavách vo svete. V posledných desaťročiach sa opakovane vracia na Slovensko, kde zrealizoval mnohé výstavy. V roku 2013 mu prezident SR udelil vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy. V rodnej obci Ždiar založil galériu súčasného sklárskeho umenia – Stone Art Gallery Ždiar.

Jana Pisarčíková

Zdroj: Tatranská galéria