Otvorili Brány Mariána Čižmárika

Otvorili Brány Mariána Čižmárika

Je maliar celou svojou dušou. Narodil sa v roku 1960 v Spišskej Sobote. Okrem monumentálnej voľnej maľby sa venuje aj tvorbe objektov z kovu, dreva či skla v interiéroch i exteriéroch. Jeho rukopis môžete nájsť aj na vitrážach v kostole Sv. Juraja v Spišskej Sobote. Posledný aprílový piatok v Tatranskej galérii v Poprade uviedli výstavu Mariána Čižmárika s názvom Brány.

Vystavoval už aj v Rakúsku, Nemecku, v Amerike i v Poľsku. Aktuálne si môžete v Tatranskej galérii pozrieť v poradí už jeho tretiu výstavu. Posledné dva roky sužované pandémiou potrápili mnohé oblasti života. „Mariána ale nie. Keď som videla v ateliéri, čo tento umelec dokázal vytvoriť, bola som milo prekvapená,“ povedala riaditeľka Tatranskej galérie Anna Ondrušeková.

Komplexný pohľad

Ako uviedol dvorný kurátor výstavy, človek, ktorý sa o tvorbu autora zaujíma aj kunsthistoricky, PhDr. Karol Maliňák, PhD., výstava s názvom Brány predstavuje novú tvorbu maliara inšpirovanú širokým spektrom vonkajších i vnútorných vzťahov človeka k skutočnosti, k vlastnému bytiu, tradícii, k dešifrovaniu posolstiev a odkazov kultúrnej histórie ľudstva. „Výstava odkazuje i na presahy jeho tvorivej činnosti vo vzťahu k hudbe, poézii a divadlu, pripomína a usúvzťažňuje tieto väzby a približuje verejnosti autorovu tvorbu z ostatných rokov v komplexnom pohľade.“

Širokospektrálnosť tvorby

Výber diel, ktoré na výstave uvidíte, prezentuje väzby tvorby umelca k celku vývoja slovenského umenia súčasnosti, jeho pôsobenia v širšom regióne severného Slovenska i nevšednú širokospektrálnosť jeho tvorby v maľbe, kresbe či v trojrozmerných objektoch. Jeho diela sú meditatívne, poetické a zároveň hľadačské, objavujúce. „Prejavuje sa v nich vzťah k základným ľudským hodnotám a túžbam – slobode, láske, rodine, domovu, harmónii i k širším otázkam zmyslu života, histórie, odkazov minulých civilizácií, kultúrnych nánosov, sedimentov v prúde vývoja ľudstva,“ dodáva Maliňák.

Prekvapenie počas vernisáže

Autor si pre návštevníkov vernisáže pripravil aj prekvapenie. „V tejto galérii zažívame veľa pekných vecí. Okrem umenia na stene, často aj vystúpenia kultúrnych telies, súborov, ale ja som si povedal, že možno návštevníkov zaujme to, čo som pripravil ja. Komentovanú prehliadku,“ povedal. Po tom, ako svoje umenie predviedol jeden z najuznávanejších gitarových virtuózov v Európe Timotej Zavacký, Marián Čižmárik pozval návštevníkov ku svojim dielam. Atmosféra bola umocnená hudbou, ktorú zložil Vincent Jaš cielene k umelcovým maľbám a textami z tvorby autorovho dobrého priateľa Ladislava Vaľka.

Výstavu si v Tatranskej galérii môžete pozrieť do 19. júna 2022.

O umelcovi

Marián Čižmárik získal stredné výtvarné vzdelanie na SŠUP v Košiciach. Po štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave získal titul akademický maliar.

V roku 1990 absolvoval študijný pobyt na Akadémii diBelle Pietro Vannucci v Perugii a neskôr v Paríži. Od roku 1991 sa zúčastňoval aktivít voľného združenia výtvarných umelcov Modré Hrušky. Okrem vitráží v kostole Sv. Juraja v Spišskej Sobote realizoval aj interiéry a výtvarné riešenia v slovenských olympijských domoch a pri kandidatúre Tatier na olympiádu (Nagano 1998, Sydney 2000, Salt Lake City 2002, Soul 1999) a iné. Výtvarne sa podieľal na mnohých publikáciách.

Jana Pisarčíková