Majstrovstvá SR LAT 2019 Aréna Poprad

Majstrovstvá SR LAT 2019

Športové podujatie

Pozývame Vás na Majstrovstvá SR LAT 2019.

Pohárové súťaže: 1. MSR Do 21 LAT
2. Celoslovenská majstrovská súťaž párov ktg. Dospelí tried A,S – LAT
3. Celoslovenská majstrovská súťaž párov ktg. Juniori I tried D,C,B + Deti II D,C – LAT
4. Celoslovenská majstrovská súťaž párov ktg. Juniori II tried C,B,A – LAT
5. Celoslovenská majstrovská súťaž párov ktg. Mládež tried B,A,S – LAT
6. MSR SENIORI I LAT
7. MSR SENIORI II LAT
8. MSR SENIORI III LAT
Rozhodcovský zbor: Albert Hakobyan                    (Arménsko)
Liudmila Tsylents-Chojnacka   (Bielorusko)
Bo Loft Jensen                       (Dánsko)
Diana Mitt                             (Estónsko)
Boris Zaltsman                       (Izrael)rozhodcovia SZTŠ budú losovaní 2.2.2019
Hudba: reprodukovaná hudba – CD
Veľkosť tanečnej plochy: 14×22 m
Druh tanečnej plochy: parket
Časový harmonogram: 08:30             otvorenie sály
09:00 – 09:30  prezentácia Juniori I, Do 21
09:00 – 09:40  roztancovanie Juniori I, Do 21
09:30 - 09:35  prezentácia rozhodcov
09:35 – 09:50  porada rozhodcov, losovanie rozhodcov
10:00             1. kolo Juniori I
1. kolo Do 2111:00 - 11:15  prezentácia Seniori II, Seniori III
11:45              1.kolo Seniori III
11:50              1.kolo Seniori II
13:00             vyhlásenie výsledkov Juniori I, Do 21, Seniori13:00 – 13:30  prezentácia Junior II, Mládež, Seniori I
13:30 – 14:15  roztancovanie Junior II, Mládež, Seniori I
14:15 – 14:25  porada rozhodcov14:30             1.kolo Junior II
1.kolo Mládež
1.kolo Seniori I
14:45 – 15:00  prezentácia Dospelí
1.kolo Dospelí
18,00             vyhlásenie výsledkov Seniori IGALAVEČER
19:00             slávnostné otvorenie, nástup párov
finále Junior II
semifinále Dospelí
finále Mládež
finále Dospelí
22:05             koniec súťažeSZTŠ si vyhradzuje právo po uzávierke prihlášok zmeniť časový harmonogram.
Termín prihlášok: 13.02.2019
Prihlášky: 02/ 4445 7850 (SZTŠ)
szts@szts.sk
Informácie: solusdance@gmail.com
Štartovné: Podľa Finančného poriadku SZTŠ:
Juniori - 5 €
ostatní - 10 €
Vstupné: PREDPREDAJ VSTUPENIEK:
Mestská informačná kancelária, tel. č. 052/4361192, PONDELOK - PIATOK od 09:00 do 19:30 hod.
Predpredaj vstupeniek je od 28. januára do 15. februára. 2019
Celodenná vstupenka s galavečerom = 16 € / osoba - hľadisko
Celodenná vstupenka s galavečerom ku stolu = 35 €/osoba, (počas galavečera občerstvenie)
PLATBA ZA VSTUPENKY:
TATRABANKA Poprad: SK97 1100 0000 0026 2303 3473, VARIABILNÝ SYMBOL: číslo rezervácie
Doklad o zaplatení, prevode je treba poslať do 15. februára 2019 na e-mail: msrlat2019@gmail.com
VSTUPENKY, ktoré budú zakúpené v predpredaji sa budú vydávať v deň konania MSR.
PREDAJ VSTUPENIEK V DEŇ KONANIA MSR:
Celodenná s galavečerom = 18 € /osoba
Celodenná s galavečerom - ZŤP, Dôchodcovia, Deti do 12 rokov = 8 €/osoba
Udeľované tituly: Majster Slovenskej republiky v latinskoamerických tancoch
Ceny: Prvé tri páry v každej kategórii poháre a medaily, všetky finálové páry vecné ceny a diplomy.
Organizátor zabezpečí vecné ceny v jednotlivých kategóriách nasledovne: Juniori I 200 EUR, Juniori II 200 EUR,
Mládež 300 EUR, Do 21 300 EUR, Dospelí 400 EUR, Seniori I 200 EUR, Seniori II 200 EUR, Seniori III 200 EUR.
Finančné ceny: Do 21 300 EUR, Dospelí 600 EUR.
Úhrada nákladov: SZTŠ hradí honoráre, ubytovanie, cestovné rozhodcom a štábu podľa dohody a platných predpisov.
Organizátor hradí rozhodcom i funkcionárom stravu, transfer z hotela do haly a späť,
u zahraničných rozhodcov aj transfer z letiska do hotela a späť .
Tanečné páry a ostatní účastníci na vlastné náklady.
Poznámky: Finále v kategórii Dospelí sa tancuje podľa pravidiel WDSF -finálové páry v poradí podľa vylosovania
tancujú Cha Chu po 1 min. sólo a následne spoločne v dĺžke 1 min. a Jive 1 min. sólo a následne spoločne.
Všetky finálové páry okrem kategórie Junior I, Seniori II a Seniori III tancujú Paso doble po 3. korunu.Ubytovanie: Hotel SATEL, Mnoheľova 825/5, Poprad
Stravovanie: Reštaurácia ARÉNA POPRAD,. MAX Poprad cca 200 m.
Upozornenia: Každý tanečník tancuje na vlastnú zodpovednosť.
Vstup na parket bude povolený iba s chráničmi na podpätky.
Usporiadateľ neručí za straty v spoločných šatniach a priestoroch súťaže.
Prísny zákaz kladenia mokrých utierok a iných mokrých predmetov na parket!

Pre viac športových podujatí kliknite na: Športové podujatie

Pre viac podujatí kliknite na: Podujatia

Aktuálny náhľad voľných miest

Náhľad

 

ksis.szts.sk/ksis/prop.php?id_prop=1409

Veľkonočná okúpačka

Veľkonočná okúpačka Pre deti Každé dieťa do 12 rokov, ktoré príde so svojím rodičom do…

Kedy?
19.04.2019 -22.04.2019
Kde?
AquaCity Poprad
Web Detail
Veselá Veľká noc Štrbské Pleso

Veselá Veľká noc

Veselá veľká noc Športové podujatie Počas Veľkonočnej nedele Vás pozývame na Štrbské pleso, kde na Vás bude…

Kedy?
21.04.2019
(10.30)
Kde?
Štrbské Pleso
Web Detail