Podtatranské-múzeum-v-Poprade

Festival

Sprievodné podujatie k výstave súťažných návrhov “Architektonicko-výtvarný návrh expozície Kniežacia hrobka z Popradu”.

Program vo vonkajšom areáli /amfiteátri:

  • tvorivé dielne pre deti,
  • archeologický výskum,
  • v remeselníckych dielňach budú prebiehať ukážky práce na sústruhu, tkania na krosnách, hrebeňoch a karetkách, možnosť vyskúšať si prácu našich predkov.
  • Ukážky výroby krojov a krojovaných bábik – Alžbeta Suchá,
  • výroba črpákov a dreveného riadu – Anton Suchý.
  • Ukážky hrania na archaických hudobných nástrojoch – zábavný program Antona Budinského z Očovej.

Podujatie je určené pre širokú verejnosť aj rodiny s deťmi.
Vstupné zahŕňa vstup do expozícií múzea, prehliadku novej výstavy súťažných návrhov „Architektonicko-výtvarný návrh expozície Kniežacia hrobka z Popradu“ a program vo vonkajšom areáli:

  • dospelí 5,00 €
  • študenti, seniori, ŤZP a deti od 6-18 rokov 2,50 €
  • deti do šesť rokov zdarma
  • rodinná vstupenka (2+2) 10,00 €
www.muzeumpp.sk/
kids summer camp fallows efc poprad

Kids Summer Camp

Denný letný tábor A máme tu opäť prázdniny! Aj v lete 2020 sme si pre…

Kedy?
27.07.2020 -21.08.2020
(8.45)
Kde?
Jazyková škola Fallows EFC
Web Detail
Drevený kostol Dolný Smokovec

Dolný a Horný Smokovec

Putovanie za históriou tatranských osád Putovanie za históriou Dolného a Horného Smokovca s profesionálnym sprievodcom so…

Kedy?
26.07.2020
(10.00)
Kde?
Pri drevenom kostole v Dolnom Smokovci
Web Detail