Drevárska 453/1, 058 01 Poprad, Slovensko

Mestská časť: Poprad (časť mesta)