NÁMESTIE SV. EGÍDIA 3290/124, 058 01 POPRAD

Mestská časť: Poprad (časť mesta)

Telefón: 0902 123 002

https://www.facebook.com/STEAKPOPRAD/