Športová 1398/2, Poprad, Slovensko

Mestská časť: Poprad (časť mesta)

Telefón: +421 52 772 42 02

www.facebook.com/kopackapoprad