Sobotské námestie 29

Mestská časť: Spišská Sobota

Telefón: +421 (0)52 776 95 58

Email: info@svjuraj.sk

www.svjuraj.eu