Francisciho 19

Mestská časť: Poprad (časť mesta)

Telefón: +421 (0)911 686 383

www.facebook.com/pages/Pizzeria-Saint-Tropez-Poprad/1443577859248406