Nám. sv. Egídia 6/11

Mestská časť: Poprad (časť mesta)

Telefón: +421 (0)915 542 421

Email: globuspp@gmail.com

www.facebook.com/GlobusClub/timeline