Farbiarska 2

Mestská časť: Veľká

Telefón: +421 (0)52 7721 333

www.domenico.sk/