Velické námestie 1173/5

Mestská časť: Poprad (časť mesta)

Telefón: +421 (0)52 776 85 51

Email: bistrocincin@stonline.sk

www.cincin.sk