Velické námestie 1189

Mestská časť: Veľká

Telefón: 052/ 7768 396

Email: restaurantuseptima@gmail.com