Ul. 1. mája 220/19

Mestská časť: Poprad (časť mesta)

Telefón: +421 (0)52 714 51 42

Email: poprad@obchodnydomprior.sk

www.obchodnydomprior.sk/