Štefánikova 4

Part of the town: Poprad (časť mesta)

Telephone: +421 (0)905 183 733

Email: alfadiscoteam@centrum.sk

www.facebook.com/SURPRISEcityclub