Levoca is located 28.2 km (26 min by car) east from Poprad.

Námestie Majstra Pavla 58, Levoča

Part of the town: Poprad (časť mesta)

Telephone: +421 (0)903 906 513

Email: msks@levoca.sk

msks.levoca.sk