Kežmarok is located 14.5 km (20 min by car) north-east from Poprad.

Hlavné námestie 3, Kežmarok

Part of the town: Poprad (časť mesta)

Telephone: +421 (0)52 452 25 41

kezmarok.sk