Atrium Hotel is located 15.3 km (18 min.) by car north from Poprad.

Nový Smokovec 42, Vysoké Tatry

Part of the town: Poprad (časť mesta)

Telephone: +421 52 442 23 42

www.atriumhotel.sk/bowling-bar.html