Novoveská cesta 36, Levoča

Part of the town: Poprad (časť mesta)

Telephone: +421(0) 911 958 981

Email: bowlinglevoca@seznam.cz