Pod mostíkmi, Štrbské Pleso

Stadtteil: Poprad (časť mesta)

Telefon: +421 (0)917 682 260

www.vt.sk