Služba sa dá zabezpečiť priamo v meste Poprad.

Letisko, Poprad

Mestská časť: Poprad (časť mesta)

Telefón: +421 (0)905 342 425