Verejné korčulovanie aréna Poprad

Verejná ľadová plocha pri Aréne

Ľadová plocha pri Aréne Poprad

Otváracie hodiny:

  • pondelok, štvrtok (počas školského roka) – od 10.00 do 20.00 hod.
  • utorok, štvrtok (počas školského roka) – od 12.00 do 20.00 hod.
  • ostatné dni a počas prázdnin – od 10.00 do 20.00 hod.

Výcvik v korčuľovaní detí materských škôl (počas školského roka):

utorok od 9.30 – 11.30 hod.
streda od 9.30 – 11.30 hod.
piatok od 9.30 – 11.30 hod.

V tomto čase je ľadová plocha pre verejnosť uzatvorená. Korčuľovanie

v týchto dňoch bude pre verejnosť od 12:30 do 20:00 hod.

Informácie a pokyny pre návštevníkov ľadovej plochy:

1. Korčuľovanie na ľadovej ploche je bezplatné.

2. Na ľadovú plochu nie je dovolený vstup s hokejkou a bez korčuli.

3. Počas úpravy ľadovej plochy rolbou je návštevník povinný opustiť ľadovú plochu.

4. Návštevník je povinný dodržiavať pokyny zodpovedného pracovníka mesta Poprad.

Aréna Poprad, Ul. Uherova

Mestská časť: Poprad (časť mesta)