TARZANIA Ostrá Skala, v blízkosti Ranča pod Ostrou skalou, 1600m od Dobšinskej Ľadovej Jaskyne smerom na Poprad.

Mestská časť: Poprad (časť mesta)

Telefón: +421 902 900 263

www.tarzania.sk/oskala.html