Scherfelov dom Poprad- Veľká

DOM PHMR. AURELA VILIAMA SCHERFELA – Scherfelov dom

PhMr. Aurel Viliam Scherfel (*23. 4. 1835 Veľká – †23. 4. 1895 Veľká ) absolvent farmácie na univerzite vo Viedni, lekárnik, botanik, vedec, humanista. Patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti, ktoré žili a pôsobili na území Veľkej. Svojím bohatým a činorodým životom nezmazateľne obohatil život nielen vo Veľkej, ale aj v širokom podtatranskom kraji. Aktívne sa zapájal do šírenia vzdelanosti, bádateľskej činnosti a do rozvíjania kultúrneho a spoločenského života nielen vo Veľkej, kde žil, ale aj v Uhorsku.

V dome, v ktorom žil a pôsobil je zriadená expozícia dokumentujúca jeho život, vedeckú prácu a rozsiahlu občiansku aktivitu. Dom okrem toho funguje i ako galéria, ktorá usporadúva výstavy rôzneho druhu.

Otváracie hodiny:

Pondelok: 8,00 – 12,00 13,00 – 15,00
Utorok: 8,00 – 12,00 13,00 – 15,00
Streda: 8,00 – 12,00 13,00 – 16,30
Štvrtok: 8,00 – 12,00 13,00 – 15,00
Piatok: 8,00 – 13,00

Scherfelova ulica 1360/36, Poprad

Mestská časť: Veľká

Telefón: +421 (0)910 890 303

Email: sekretariat@muzeumpp.sk

www.poprad.sk/scherfelov-dom.phtml?id3=52657