Podtatranské múzeum v Poprade

Návštevníci môžu navštíviť pobočku múzea v Spišskej Sobote. Viac info na https://www.visitpoprad.sk/aktivity/podtatranske-muzeum-expozicie-v-spisskej-sobote/

Podtatranské múzeum v Poprade bolo založené Uhorským karpatským spolkom v roku 1876. Vzhľadom na nezhody okolo umiestnenia múzea medzi Veľkou a Popradom došlo v roku 1882 k otvoreniu Tatranského múzea vo Veľkej a v roku 1886 Karpatského múzea v Poprade. V roku 1945 sa obe múzeá spojili do jedného s názvom Tatranské múzeum okresu Popradského (od roku 1961 Podtatranské múzeum). V roku 1978 získalo múzeum budovu v Spišskej Sobote, ktorá v súčasnosti tiež slúži na expozičné účely. Zdroj: www.muzeum.sk

Vajanského 72/4

Mestská časť: Poprad (časť mesta)

Telefón: +421 (0)52 772 19 24

Email: sekretariat@muzeumpp.sk

www.muzeumpp.sk/