podtatranska kniznica poprad

Podtatranská knižnica v Poprade je regionálnou kultúrnou, informačnou a vzdelávacou inštitúciou v oblasti knižničnej, bibliografickej, kultúrno-vzdelávacej a vydavateľskej činnosti. Základným poslaním knižnice je zabezpečovať slobodný prístup k poznatkom a informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov, uspokojovať kultúrne, informačné a vzdelávacie potreby občanov, orgánov samosprávy, štátnej správy a ďalších orgánov a organizácií pôsobiacich v územných obvodoch okresov Poprad, Levoča a Kežmarok.

Centrum – oddelenie náučnej literatúry, oddelenie beletrie, oddelenie pre deti
Sídlisko Západ

Oddelenie umenia
Spišská Sobota

Pobočka Juh 1
Dostojevského 12

Pobočka Juh 3
Rastislavova 12

Podtatranská 1548/1, Poprad, Slovensko

Mestská časť: Poprad (časť mesta)

Telefón: +421 52 772 94 95

Email: sluzby@kniznicapp.sk

kniznicapp.sk/