Spoločnosť nesídli v meste Poprad, avšak poskytuje služby aj v našom regióne.

Mestská časť: Poprad (časť mesta)

Telefón: +421 (0)903 518 173

Email: info@paraglidingcenter.sk

www.paraglidingcenter.sk/sk/novinky