Objav Poprad z autobusu

Od začiatku letnej sezóny 2014 zriadilo mesto Poprad novú autobusovú linku č. 8, ktorá sa však od ostatných autobusových liniek líši tým, že poskytuje návštevníkovi audiosprievodcu históriou a súčasnosťou mesta Poprad v slovenskom a anglickom jazyku. Jazda sa uskutočňuje v štýlovom doubledecker-i, z ktorého je vynikajúci výhľad na všetky zmienené atraktivity mesta. Cesta autobusom trvá 45 min.

Autobusová linka premáva každý pondelok, stredu a piatok o 10.00 h.

Cestovné je vo výške bežného cestovného v MHD v Poprade, t. j. 0,70 €. (0,50 € pri platbe čipovou kartou popradskej MHD.)

Objav Poprad (Discover) - plagát

bus1

bus2

 

Wolkerova 466

Mestská časť: Poprad (časť mesta)

Telefón: +421 (0) 52/16 186

Email: infopp@msupoprad.sk

www.poprad.sk