Nájdete ho priamo v areáli aquaparku. Lanový park je možné používať počas pobytu v AquaCity bezplatne.

Športová 1397/1

Mestská časť: Poprad (časť mesta)

Telefón: +421 (0)52 785 12 22

Email: info@aquacity.sk

www.aquacity.sk