Obec Vyšné Ružbachy sa nachádza 38,8 km (44 min. autom) severovýchodne od Popradu.

Vyšné Ružbachy 48

Mestská časť: Poprad (časť mesta)

Telefón: +421 (0)52 426 61 11

Email: info@ruzbachy.sk

www.ruzbachy.sk