Podlesok sa nachádza približne 16 km (15 min autom) JV od Popradu.

Hrabušice - Podlesok

Mestská časť: Poprad (časť mesta)

Telefón: +421 918 407 077

Email: info@rancpodlesok.sk

www.rancpodlesok.sk/