Levoča sa nachádza 28,4 km (26 min autom) východne od Popradu.

Novoveská cesta 36, Levoča

Mestská časť: Poprad (časť mesta)

Telefón: +421(0) 911 958 981

Email: bowlinglevoca@seznam.cz