Sprevádzané prehliadky Spišská Sobota

SPREVÁDZANÉ PREHLIADKY – Spišská Sobota

Prehliadka kostola sv. Egídia

Objednajte si nášho sprievodcu!

Prehliadky šité na mieru. Sprevádzané prehliadky do Spišskej Soboty. Kostol sv. Juraja z polovice 12. storočia je najstaršou stavbou na námestí Spišskej Soboty. Z pôvodného neskororománskeho kostola sa zachovali niektoré fragmenty – južný portál, obvodové múry lode a hranatá veža. V 15. storočí a začiatkom 16. storočia bol kostol vybavený gotickou výzdobou – piatimi gotickými oltármi. Hlavný Oltár sv. Juraja z roku 1516 je dielom Majstra Pavla z Levoče. Vľavo od hlavného oltára sa nachádza najstarší oltár Panny Márie z roku 1464, ktorého autor je neznámy. Na oltári sv. Antona pustovníka z roku 1503 sú výnimočné maľby na krídlových tabuliach. Zo 17. storočia je v kostole dominantný organ, organová skriňa a baroková kazateľnica z dielne P. Grossa. V bezprostrednej blízkosti kostola sa nachádza zvonica postavená v rokoch 1588 – 1589.

 trvanie prehliadky: 2 hodiny

✓ vstupné: 3,50 €

✓ prehliadka: Prehliadky Mestskej pamiatkovej rezervácie Spišská Sobota si môžete telefonicky počas celého roka objednať na tel. č. +421 (52) 16 186.

✓ kontakt: 

  • e-mail: info@visitpoprad.sk,
  • tel.č.: 052 / 16 186.

OBJEDNAJTE SI NÁŠHO SPRIEVODCU

Zraz a začiatok prehliadky je v Mestskej informačnej kancelárii Poprad alebo podľa dohody.

www.VisitPoprad.sk

Youtube: https://www.youtube.com/

Sobotské námestie 58, Spišská Sobota

Mestská časť: Spišská Sobota

Telefón: +421 52/ 16 186

Email: info@visitpoprad.sk

www.visitpoprad.sk/