Zážitková konferencia: Dobrovoľníctvo ako nástroj zmeny v škole

Zážitková konferencia: Dobrovoľníctvo ako nástroj zmeny v škole

Regionálne centrum podpory učiteľov Prešov a Prešovské dobrovoľnícke centrum srdečne pozývajú učiteľov základných a stredných škôl na nezabudnuteľnú zážitkovú konferenciu „Dobrovoľníctvo ako nástroj zmeny v škole“, ktorá sa uskutoční 5. júna 2024 na Prešovskej univerzite v Prešove.

Pedagógovia, ktorí majú záujem zúčastniť sa cesty poznania trendov v dobrovoľníctve a vzdelávaní, a tiež nahliadnuť na kurikulárnu reformu z iného uhla, môžu sa registrovať prostredníctvom registračného formulára na stránke www.rcpupo.sk.

Konferencia sa zameria na prezentáciu spôsobov efektívneho implementovania dobrovoľníctva do školského prostredia ako nástroja pozitívnej zmeny v škole a širšej komunite. Účastníci sa môžu tešiť na inšpiratívne prezentácie a príklady dobrej praxe, ako aj interaktívne workshopy s odborníkmi na “Service learning” a školstvo. Súčasťou programu bude prezentácia dobrovoľníckych projektov žiakov a študentov aj prednáška lektorky z organizácie YouthWatch, ktorá ponúkne pohľad na súčasné potreby a hodnoty mladých ľudí.
Pedagógovia sa v rámci konferencie dozvedia, ako môžu reagovať na nové, súčasné potreby mladých.

Jedným z cieľov konferencie je prepojenie formálneho a neformálneho vzdelávania a príklady inovatívneho vzdelávacieho prostredia pre žiakov.

Konferenciu podporili Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Prešovský samosprávny kraj a Prešovská univerzita v Prešove.

Kontakt:

Mgr. Dagmara Verešpejová – dagmara.verespejova@unipo.sk
Mgr. Júlia Markovičová – julia@dobrovolnictvopo.sk