Do Týždňa dobrovoľníctva 2024 sa zapojilo takmer 5600 ľudí

Do Týždňa dobrovoľníctva 2024 sa zapojilo takmer 5600 ľudí

Heslo „Staň sa hrdinom/hrdinkou malých veľkých skutkov“ prilákalo zapojiť sa do obľúbenej kampane Týždeň dobrovoľníctva, ktorá sa konala 20.-26. mája 2024, spolu 5 578 ľudí. Tí v pripravených aktivitách venovali 16 646 hodín svojho času dobrovoľníctvu, čo pri prepočte na ekonomickú hodnotu práce predstavuje vyše 93 000 €.

Čísla v Prešovskom kraji sú najvyššie spomedzi všetkých krajov na Slovensku. Zapojilo sa 29 organizácií a viac ako 12 škôl, pripravili 83 aktivít, kde bola potrebná pomoc šikovných rúk či hláv. Spolu 1 157 zapojených dobrovoľníkov odpracovalo 3 730 hodín, čo predstavuje ekonomickú hodnotu 21 037 €. V poradí už 16. ročník kampane zorganizovalo v našom kraji Prešovské dobrovoľnícke centrum.

V spolupráci s krajskými dobrovoľníckymi centrami – Centrom dobrovoľníctva Banská Bystrica, Nitrianskym centrom dobrovoľníctva, Dobrovoľníckym centrom Trnavského kraja, Trenčianskym dobrovoľníckym centrom, Bratislavským dobrovoľníckym centrom a Žilinským dobrovoľníckym centrom a v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií, spoločne vytvorili optimálne podmienky pre celoslovenskú kampaň, do ktorej sa zapojili občianske združenia, neziskové organizácie, školy, CVČ, ale aj múzeá, galérie či knižnice. 

Ďakujeme všetkým hrdinom a hrdinkám malých veľkých skutkov za ich obrovské srdcia a čas, ktorý sa rozhodli venovať dobrovoľníctvu. Tešíme sa, že náš kraj vykazuje vysokú angažovanosť a záujem meniť veci k lepšiemu, aby sa nám tu spolu všetkým žilo lepšie. Poháňa a motivuje nás to do ďalšej práce,“ uzatvára Petra Gerhartová, predsedníčka Prešovského dobrovoľníckeho centra.