Podkrovie kostola v Spišskej Sobote vydalo svoje tajomstvá

Podkrovie kostola v Spišskej Sobote vydalo svoje tajomstvá

Evanjelický kostol augsburského vyznania v Poprade-Spišskej Sobote je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Počas prehliadky, s cieľom vyhodnotenia jeho stavebno-technického stavu, v ňom pamiatkari našli vzácne nálezy. Cenné doklady o stavebnej činnosti boli ukryté v jeho podkroví.

Na odbore preventívnej údržby pamiatok Pamiatkového úradu Slovenskej republiky pracuje aj Pavol Jackovič. V  rámci projektu Pro Monumenta II, ktorý je zameraný na preventívnu údržbu pamiatok, inšpektori pamiatok navštívili aj evanjelický kostol v Spišskej Sobote. Prezreli ho doslova od hlavy až po päty. Keď sa vyšplhali cez úzky otvor v klenbe dlhým rebríkom s čelovkami na hlave priamo do krovu kostola, čakalo ich viacero prekvapení.

„Dlho nenavštívené podkrovie historickej stavby nám opäť raz ukázalo, aké poklady môže takýto priestor skrývať. Našli sme tam datovanie výstavby krovu kostola z  roku 1777 aj spolu s insígniami MSW. Rok sa zhoduje aj s nápisom na hlavnej fasáde kostola. Čo sa nedalo prehliadnuť, boli nápisy čiernou farbou na krove, kde sa strechársky majster Jozef Gabriel podpísal pri výmene krytiny v  čase, keď menili šindľovú za novú keramickú škridlu. Našli sme aj signované kusy tejto krytiny v podstreší,“ opisuje Pavol Jackovič. Tabuľku musí niekto preložiť.

Najväčšie prekvapenie prišlo, keď pomaličky odchádzali. „Všimol som si veľmi nenápadnú tabuľku z hrubého papiera, priklincovanú na zdvojenom stĺpe s veľkým nápisom „Zur Errinerung“ (Pre pamäť). To je asi najvzácnejší nález, pretože týchto tabuliek je na Slovensku veľmi málo. Keď som to konzultoval s kolegom Ľuborom Suchým, ktorý sa výskumom historických krovov na Slovensku venuje dlhodobo, povedal mi, že na celom Slovensku ich zatiaľ našli len niekoľko kusov. Výrobcom krovu bola dielňa z  Kunewaldu (pozn. red.: dnešný Kunín v okrese Nový Jičín v Českej republike), kde bola veľká nemecká enkláva, takže nie je prekvapujúce, že prišli pracovať na evanjelický bohostánok hoci aj na ďaleký Spiš.

A pri tejto príležitosti to aj zapísali. Na tabuli je viacero dátumov. Písaná je v nemčine. A ešte čaká na svoj preklad. Písmo je už veľmi vyblednuté a musí sa do toho pustiť nejaký archivár, ktorý pozná jazyk. Môže to byť ešte zaujímavé,“ dodáva Jackovič. Text na tabuli pravdepodobne zaznamenal okolnosti úpravy krovu a výmeny strešnej krytiny, respektíve aj iných úprav, nakoľko rokov sa na nej uvádza viac, a to 1777, 1852, 1875, 1888, 1897. Z totožného mesta (z Kunewaldu) pochádzajú aj nájdené škridle označené nápisom „Heinrich Zeike Kunewald Neutitschen.“

Na malom mieste veľa objavov

Ako Jackovič dodal, niekedy sa hodnotné nálezy nájdu naozaj iba náhodou. „Záleží na tom, či sa človek práve pozerá pod nohy alebo okolo seba,“ usmial sa. Rovnakou náhodou v čase prehliadky narazil aj na ďalší objav. „Natrafil som na slabo čitateľný podpis modrou rudkou zrejme tesárskeho majstra s datovaním 1897, kedy sa pri výmene krytiny posilňoval aj krov. Práve tam sú doplnené časti a pri nich aj spomínané meno majstra. Na maličkom priestore bolo tých nálezov toľko, že som si povedal, že to nie je bežná vec a  oplatí sa to publikovať. Do podkroví totiž chodia vlastníci stavieb veľmi málo, a tak sa tam dajú nájsť ešte neobjavené nálezy, ale aj mnoho porúch,“ dodáva.

Údržbou sa dá veľa zachrániť

V rámci projektov Pro Monumenta – Prevencia údržbou a Pro Monumenta II., inšpektori pamiatok sídliaci v Trnave, Banskej Štiavnici a Levoči, vykonali stovky preventívnych obhliadok pamiatok. „Stavbu najprv prezrieme od strechy až po pivnice a pre vlastníka spracujeme správu o stavebno-technickom stave pamiatky s vyznačením porúch na fotkách a v pôdorysoch. Vyhodnotíme, prečo vznikli a čo treba urobiť na ich odstránenie. Navrhneme riešenia aj so stupňom priorít, pričom menšie poruchy, ako napr. upchatý odkvapový systém alebo dieru v strešnej krytine, vieme aspoň provizórne opraviť aj hneď na mieste,“ vysvetlil Jackovič.

Ako zdôraznil, pri historických pamiatkach nie je dôležitá iba ich obnova, ale aj pravidelná starostlivosť. „Veľa autentických historických súčastí pamiatok vieme zachovať práve údržbou. Čím bola stavba výnimočnejšia, tým kvalitnejší materiál sa na ňu používal. Ak boli napríklad okná vyrobené z kvalitného dreva pred 300 rokmi a udržiavajú sa, vie drevo prežiť aj takýto dlhý čas.“ Preto inšpektori pamiatok šíria medzi vlastníkmi historických pamiatok osvetu. „Snažíme sa ľudí naučiť, že tak, ako v minulosti mali ľudia v pamäti akýsi harmonogram udržiavacích prác od čistenia strechy až po bielenie izieb a fasád vápnom, takýto plán potrebujú aj všetky historické stavby. Nie je dôležité robiť iba obnovu, ale dbať aj na údržbu, vďaka ktorej vieme mnoho vzácnych prvkov a konštrukcií zachrániť a predĺžiť im životnosť.“

Jana Pisarčíková