Neohraničený svet Fera Liptáka

Neohraničený svet Fera Liptáka

Výstavu Fera Liptáka, rodeného Popradčana, zakladateľa divadla Teatro Tatro, držiteľa mnohých domácich i zahraničných ocenení, vrátane dvoch Českých levov, si môžete pozrieť v Tatranskej galérii do 4. septembra 2022.

Tatranská galéria hostí jedinečnú dvojvýstavu známeho slovenského maliara, scénografa, ilustrátora či autora vtipných kresieb Fera Liptáka s názvom Vedľajšie účinky, ktorú podporilo aj mesto Poprad. „Výstava zaznamenáva vývoj a predovšetkým rozmanitosť autorovej tvorby. Mnohé jeho diela vznikajú na základe postrehov a náčrtov, ktoré si často zaznamenáva do rôznych skicárov. Samotné skicáre sa tak stávajú umeleckými predmetmi plnými tvorivosti, kresieb, výňatkov z konverzácií a spontánnych nápadov,“ uviedla kurátorka výstavy Melita Fodor Gwerková.

Neohraničený svet

Svet Fera Liptáka je tak trošku iný, dal by sa vystihnúť slovom neohraničený. „Každý predmet sa môže stať umeleckým a každá aj úplne banálna situácia sa môže stať inšpiráciou. Vojsť do autorovho sveta znamená zbaviť sa akýchkoľvek predsudkov, nesledovať čas a vnímať život s otvorenými očami a hravým postojom, ktorý aj vážne situácie premení na úsmevné príhody,“ dodáva kurátorka.

Ľahkosť bytia

Autor dokáže svojimi dielami vyvolať emócie. Ako povedala kurátorka, cítiť z nich radosť z tvorby i výraznú komunikáciu obrazu s divákom. „Príbeh obrazu sa odvíja podľa nášho nastavenia. Niekedy sa na ňom zasmejeme, inokedy sa zamyslíme. Významnou súčasťou autorovej tvorby je známy okatý človiečik, ktorý sa ocitá v rôznych situáciách a na ktorého neobyčajné príbehy upozorňujú názvy diel v podobe slovných hračiek.“ Častým motívom sú aj vymyslené krajiny s lietajúcim pňom, kopcami a skalami z iných svetov.

Diela v rámci farebných škál prechádzajú od klasickej jesennej kolorácie, cez sýte a výrazné farby, až po najnovšie čiernobiele variácie, ktoré priťahujú detailmi. „Výstava ako celok je teda rôznorodá, ako je rôznorodá aj autorova tvorba. Každé dielo ale v sebe nesie odtlačok svojho autora a práve vďaka nemu tvorba Fera Liptáka vytvára akúsi oázu, v ktorej človek nájde potešenie, dobrú náladu, možno aj nejakú inšpiráciu a najmä ľahkosť bytia,“ dodala kurátorka.

O autorovi

František Lipták sa narodil 24. apríla 1962 v Poprade. Po skončení Strednej umelecko-priemyselnej školy v Košiciach (odbor grafika) absolvoval vysokoškolské štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (odbor divadelná scénografia). Od roku 1986 začal spolupracovať s rôznymi divadlami na Slovensku a v zahraničí. Zaujímal sa o filmovú tvorbu, ako architekt a výtvarník v spolupráci s režisérom Martinom Šulíkom sa podieľal na profilových slovenských filmoch 90. rokov, za ktoré získal ocenenia Český lev. Doposiaľ zrealizoval približne sto divadelných hier, viaceré dlhometrážne a televízne filmy. Svoju maliarsku tvorbu prezentoval na mnohých samostatných aj kolektívnych výstavách doma i v zahraničí.

Zdroj: Tatranská galéria

O Teatro Tatro

V roku 1990 Fero Lipták spolu so súčasným režisérom Ondrejom Spišákom založil nezávislú divadelnú spoločnosť Teatro Tatro. A tak sa v mestskej časti Poprad – Veľká začali pred vyše tridsiatimi rokmi rodiť prvé veľké divadelné idey, diela a impulzy. Po čase divadlo presunulo svoje sídlo do Nitry, ale 32. sezónu otvorilo začiatkom júna priamo pod Tatrami, v mestskej časti Spišská Sobota hneď dvomi predstaveniami – Cirkus Charms a novým predstavením Kabaret, ktorého premiéra sa uskutočnila minulý rok v réžii Ondreja Spišáka a s výtvarnými návrhmi Františka Liptáka.

Teatro Tatro si dnes svoje „divadelné sály“ nosí všade so sebou a prezentuje sa snahou komunikovať s divákmi tým najzrozumiteľnejším možným jazykom. Azda aj preto si za dobu svojej existencie získalo množstvo nadšených priaznivcov.