Anna Pribullová: Slnko sa na nás v roku 2021 často usmievalo

Anna Pribullová: Slnko sa na nás v roku 2021 často usmievalo

Veľmi suchý a studený začiatok jari, slnečný jún, búrkový júl, daždivý august, suchý október a málo zamračených dní. Počasie v uplynulom roku zlomilo v okolí Popradu viaceré rekordy. Na bilanciu počasia v našej oblasti v roku 2021 sme sa pýtali meteorológov v Aerologickom a radiačnom centre Slovenského hydrometeorologického ústavu (ARC SHMÚ) v Gánovciach pri Poprade, ktorého budova od júna minulého roka prechádza rozsiahlou rekonštrukciou.

Merania vo vyšších vrstvách atmosféry sú dôležité aj preto, aby numerické predpovedné modely počasia dokázali urobiť jeho kvalitnú predpoveď. Meteorológovia potrebujú vedieť, aký je vietor, či teplota vzduchu až vo výškach nad 30 kilometrov. Takto vysoko nemôže vyletieť žiadne lietadlo. Do nebies teda na aerologických staniciach vypúšťajú meteorologický balón, ktorý nesie rádiosondu. Pri vypustení má balón priemer asi 1,5 metra. „Balón je naplnený vodíkom. Súčasťou rádiosondy sú snímače teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu.

Rýchlosť a smer vetra sa určujú na základe zmien polohy rádiosondy registrovaných systémom GPS. Rádiosonda vysiela merané údaje každú sekundu. Meteorologický balón sa na svojej ceste smerom od povrchu rozpína tak dlho, dokiaľ nepraskne. Rádiosonda potom začne klesať a nakoniec pristane na zemi. Pre meteorológov sú dôležité aj údaje, ktoré rádiosonda vysiela pri zostupe,“ vysvetľuje nám meteorologička Anna Pribullová, kým jej kolega Michal Hámor už púšťa balón z rúk.

Rekordná teplota vzduchu

Hoci priemerná ročná teplota v roku 2021 7,1 °C sa od dlhodobého priemeru (6,9 °C) líšila iba málo, aj v tomto roku sa v ARC podarilo zachytiť viaceré „teplotné“ rekordy. Po chladnejšej jari, kedy bola priemerná aprílová teplota iba 4,5 °C, hrdo nastúpilo leto s horúcim a slnečným júnom i júlom. „Priemerná júlová teplota 19,8 °C bola najvyššia od roku 1982, pričom rekord z roku 2015 (18,9°C) bol prekonaný takmer o jeden stupeň Celzia. Najteplejší deň od začiatku meraní v roku 1982 bol 24. júna 2021, kedy bola priemerná denná teplota až 25,6 °C. V tento deň bola zaznamenaná aj doposiaľ najvyššia teplota v mesiaci jún 33,4 °C, iba o tri desatiny °C nižšia oproti staničnému,“ vyratúva Pribullová.

Veľmi suchý marec a október

Jar si okrem prívlastku chladná vyslúžila aj charakteristiku veľmi suchá, s marcovým zrážkovým úhrnom necelých 7 mm. Výrazne zrážkovo podpriemerný bol aj jún. Júl sa už chválil najväčším počtom dní s búrkou v tomto roku (7). Najväčší mesačný zrážkový úhrn, ktorý sa obvykle meria v júli, bol tento rok posunutý na august. „Najväčšie denné úhrny zrážok ale v roku 2021 neboli vysoké (okolo 32 mm).“ Začiatok jesene nebol upršaný. „Október 2021 s úhrnom zrážok 8 mm bol veľmi suchý, najmä oproti rekordnému októbrovému zrážkovému úhrnu 138 mm v roku 2020,“ dodáva Pribullová. Z hľadiska ročných úhrnov zrážok bol rok 2021 priemerný.

Päť centimetrov snehovej pokrývky

Zima nám zamávala v minulom roku na odchod presne v polovici apríla. Tá súčasná k nám zavítala prvým snehovým popraškom 28. novembra. „Priemerná hrúbka snehovej pokrývky v roku 2021 bola 5 centimetrov. Najhrubšia bola snehová perina počas niekoľkých januárových a februárových dní, kedy jej hrúbka dosiahla okolo 15 centimetrov. Celková hrúbka nového snehu bola v minulom roku 97 centimetrov, čo výrazne presahovalo priemer.“

Slnečný jún

Slnečný začiatok roka a extrémne slnečné mesiace jún a október zaradili rok 2021 k rokom s najväčšími ročnými sumami v histórii meraní dĺžky trvania slnečného svitu (2 239 hodín), od roku 1994. „Júnová dĺžka trvania slnečného svitu 353 hodín bola pre tento mesiac rekordnou. To, že slnko sa na nás v roku 2021 usmievalo často, potvrdzuje aj najnižší ročný počet zamračených dní (75) od začiatku meraní. V júni sa dokonca nevyskytol ani jeden zamračený deň, v júli, septembri a v októbri iba po dva,“ hovorí Pribullová.

Náladu nám kradli hmly

Na dobrej nálade v roku 2021 nepridávali situácie s hmlou, kedy dohľadnosť nepresahuje jeden kilometer. „Najviac nás tento jav potrápil v novembri, kedy sa hmla vyskytla až počas 10 dní,“ dodáva Pribullová. Mesiacmi s najvyššou priemernou rýchlosťou vetra boli marec i apríl. „Najveternejším dňom minulého roka bol 14. apríl, kedy priemerná denná rýchlosť vetra dosiahla až 10,3 m/s. Veterné počasie spolu s prevládajúcimi podpriemernými teplotami vzduchu vyvolávali v jarných mesiacoch výrazný pocit chladu. Niekoľko veľmi veterných dní bolo zaznamenaných aj na sklonku minulého roka. Ani počas Štedrého dňa nebola atmosféra pokojná – vietor fúkal v priemere rýchlosťou takmer 8 m/s.“

Aj toto merajú iba v Gánovciach

V Gánovciach je jediná stanica na Slovensku, kde sa meria aj celkové množstvo ozónu a spektrá slnečného ultrafialového žiarenia. „Veľmi nízke hodnoty celkového ozónu sa vyskytli koncom februára a začiatkom marca, čo sa pri slnečnom počasí prejavilo na toto ročné obdobie extrémne vysokými poludňajšími hodnotami slnečného UV indexu. V slnečnom júni bola nameraná oproti priemeru až o 34 % vyššia suma globálneho slnečného UV žiarenia. Kto si v júni a začiatkom júla nadmerne užíval slnečné lúče, mohol sa veľmi rýchlo spáliť, najmä okolo poludnia pri podmienkach s nízkymi hodnotami celkového ozónu a malou oblačnosťou,“ uzavrela Pribullová.

Jana Pisarčíková