Uspela v ankete Slovenka roka

Uspela v ankete Slovenka roka

Nina Krigovská, učiteľka ZUŠ z Popradu a umelecká vedúca Detského folklórneho súboru Letnička, získala v ankete Slovenka roka 2021 ocenenie v kategórii podpora mladých talentov. Keď kráčala pre cenu, myslela na všetkých ľudí, ktorí ju na životnej ceste postretli.

Už v mladosti bola Nina Krigovská členkou folklórnej skupiny Štrbän v Štrbe a v Folklórneho súboru Vagonár. V kultúre začala pracovať v Okresnom osvetovom stredisku v Poprade. Už viac ako dvadsaťosem rokov pôsobí v základnej škole na Letnej ulici. Je umeleckou vedúcou folklórneho súboru Letnička, ktorý založil jej otec. Pod jej vedením vzniklo množstvo folklórnych programov, predstavení, choreografií a programových blokov v rámci festivalov a kultúrnych podujatí.

V roku 1996 bola jednou zo signatárov podpisu založenia Európskej organizácie ľudovej kultúry (EFCO). Koncom augusta si v Bratislave prevzala cenu Slovenka roka v kategórii podpora mladých talentov. „Ten deň bol výnimočný. Do Bratislavy ma sprevádzal syn, ktorý pokračuje v našich folkloristických šľapajach. Už nominácia bola pre mňa veľkým zadosťučinením. Všetky nominované dámy boli naozaj veľmi príjemné ženy, skromné,“ povedala. Keď kráčala po cenu na pódium, myslela na všetkých ľudí, ktorí ju sprevádzajú životom.

„Pre mňa sú najväčším úspechom všetci ľudia, ktorých sa mi podarilo získať pre folklór. Toto ocenenie chápem ako ocenenie všetkých týchto ľudí, ktorí mi pomáhali okolo Letničky. Celý večer som na nich myslela a verím, že sa tiež potešili.“

Medzník v živote

Ako povedala, ocenenie je v prvom rade medzníkom v jej živote. „Prinútilo ma to bilancovať prečo som vytvorila to, čo vzniklo a myslieť na ľudí, ktorí prešli mojím životom. Neformovala som len ja ich, ale aj oni môj život. Uvedomila som si množstvo života, ktorý človek prežil, uvedomila somsi, že to malo zmysel, a tiež premýšľala som nad tým ako ďalej, ako pomáhať mladým ľuďom, ktorí prevzali vedenie Letničky i Vagonára, ktoré už fungujú ako spojená nádoba.“

Bohatá členská základňa

Veľkú radosť Slovenke roka robí aj to, že aj napriek dobe, ktorá veľmi kultúre nepraje, je členská základňa v Letničke i Vagonári obrovská. „Spolu je to cez 200 členov. Verím, že stále budeme takto pokračovať a že to stále bude mať opodstatnenie i v živote nášho mesta. Verím, že kultúrne aktivity budú naďalej podporované a budeme sa môcť naďalej prezentovať výsledkami práce a hlavne vychovávať deti vo vzťahu ku kultúre, ku hodnotám a tradíciám, ktoré sú silné.“ Nina Krigovská momentálne pôsobí v školskom klube. Deti sa stále snaží viesť k folklóru. Samozrejme, majú aj viacero iných koníčkov. „V Poprade máme aj úžasné športové zázemie, snažím sa neustále deťom hovoriť, aby nezaháľali vo svojom voľnom čase a nesedeli doma pri počítačoch, ale aby boli aktívni.“

© Jana Pisarčíková

Foto: Pavol Harum