Rok 2020 z pohľadu MIK Poprad

Rok 2020 z pohľadu MIK Poprad

Rok 2020 bol z hľadiska cestovného ruchu na celom svete poznačený doposiaľ trvajúcou pandémiou, ktorá turizmus vo výraznej miere zredukovala.

Celkový počet klientov vybavených v Mestskej informačnej kancelárii Poprad (MIK Poprad) za rok 2020 bol 19 640 (pre porovnanie v roku 2019 využilo služby MIK Poprad 38 907 osôb, spolu s infopointom viac ako 51 000 osôb). Pokles je teda značný, jedná sa o viac ako 50 % prepad návštevnosti.

Rok 2020 mal byť rekordným …

Rok 2020 mal vo svojom úvode „našliapnuté“ stať sa po mimoriadne úspešnom roku 2019 rekordným. Mesiace január a február boli mimoriadne silné čo do počtu návštevníkov, odvetvie cestovného ruchu fungovalo na plné obrátky, no všetky plány zmarila v marci prvá vlna pandémie.

Prevádzka Mestskej informačnej kancelárie na Námestí sv. Egídia v Poprade

Prevádzka MIK Poprad bola zatvorená z dôvodu nariadenia vlády v roku 2020 po prvýkrát v mesiaci marec a celkovo za celý rok bola pre verejnosť zatvorená viac ako 50 dní.

Zároveň bolo k 1. 5. 2020 zrušené vysunuté pracovisko MIK na železničnej stanici – tzv. infopoint, ktorého obnova nie je do budúcna vylúčená, avšak v súčasnej situácii by bola jeho prevádzka neefektívna.

Z celkového počtu 19 640 bolo v uplynulom roku vybavených na pracovisku MIK 15 815 návštevníkov osobne. Mailová (464) a telefonická komunikácia (3361) tvorili z celkového počtu vybavených klientov spolu hodnotu 3825.

Najviac mailov bolo zaznamenaných pred letnou turistickou sezónou (72) a v mesiaci január (72). Naopak najmenej mailov sme zaznamenali v mesiaci október (10), kedy sa naplno prejavila tzv. “druhá vlna pandémie”.

Telefonická komunikácia zaznamenala svoj vrchol v júni a vo februári, kedy sa počty hovorov vyšplhali nad 500. Najnižší počet telefonátov bol zaznamenaný v marci (75).

Ak by sme porovnali či už mailovú, alebo telefonickú komunikáciu s číslami z minulých rokov, aj tu musíme potvrdiť obrovský prepad, konkrétne viac ako 65 %.

Pre leto 2020 MIK Poprad pripravila mimoriadne podujatia

Keďže pandemická situácia nepriala populárnym masovým podujatiam, pracovníci MIK Poprad sa usilovali spestriť leto domácim aj zahraničným návštevníkom formou mimoriadnych bezplatných tematických prehliadok.

Počas 8 letných sobôt v júli a auguste sa týchto prehliadok zúčastnilo celkovo viac ako 250 osôb, pričom tradične najväčší záujem bol o večerné výstupy na vežu kostola sv. Egídia.

Postupne sa v rámci série podujatí organizovaných mestskou informačnou kanceláriou Poprad zrealizovali:

✔ Večerné výstupy na vežu kostola sv. Egídia;

✔ Prehliadka Brusiarne Sklo-Krištáľ s možnosťou vybrúsiť si vlastný kúsok krištáľu ;

✔ Prehliadka Liehovaru ZIZAK s ochutnávkou prémiových destilátov;

✔ Prehliadka Minipivovaru Tatras s ochutnávkou pív v procese výroby;

✔ Prehliadka Spišskej Soboty;

✔ Turistická vychádzka na Kvetnici;

✔ Prehliadka mestskej časti Veľká s návštevou Scherfelovho domu.

V priebehu celého mesiaca august boli realizované nielen pravidelné prehliadky kostola sv. Egídia s možnosťou výstupu na vežu (v týždni denne o 15:00 a v sobotu o 17:00 hod.), ale tento kostol bol zároveň neprestajne zdarma sprístupnený verejnosti.

Turistická vychádzka na Kvetnici.

Najväčšou nádejou boli letné mesiace …

Po opätovnom otvorení prevádzky MIK Poprad na Námestí sv. Egídia bola návštevnosť spočiatku veľmi nízka, no v ďalších mesiacoch pomaly narastala až do nástupu 2. vlny epidémie v SR.

Štatistiky sa s uvoľnením opatrení a s príchodom letných mesiacov mierne zlepšili a do Popradu začali prichádzať turisti. Ich počet, skladba, ako aj doba pobytu sa však markantne odlišovala od predchádzajúcich sezón.

Počas letnej sezóny 2020 úplne absentovali návštevníci zo západnej Európy z výnimkou Nemecka. Nezaznamenali sme ani turistov z Izraela, či z Ázie. Chýbali tiež návštevníci spoza oceánu, teda z USA, Kanady či Južnej Ameriky.

Výrazný prepad sme zaznamenali aj pri návštevníkoch z Poľska, ktorí predminulé leto tvorili viac než 19 % (za rok 2020 to bolo iba 11 %) návštevníkov.

Počas mesiacov júl a august 2020 navštívilo Mestskú informačnú kanceláriu Poprad spolu 5 553 návštevníkov. Najviac zastúpenou národnosťou boli návštevníci zo Slovenska, ktorí predstavovali viac ako 35 %. Za nimi v tesnom závese boli turisti z Česka, ktorých prišlo 34 %. Treťou najviac zastúpenou národnosťou boli návštevníci z Poľska, ktorí predstavovali 11 %. Takmer 8 % návštevníkov prišlo z Nemecka a päticu najpočetnejších národností uzatvárajú návštevníci z Maďarska, ktorých prišlo takmer 4 %.

            Okrem toho sme privítali niekoľko cestovateľov z Ukrajiny, Francúzska, Veľkej Británie a Litvy – tieto krajiny boli čo do počtu turistov v MIK zastúpené približne rovnako. Nasledovali návštevníci z Lotyšska, Estónska, Belgicka, Fínska a Spojených štátov amerických. Najmenej turistov sme zaznamenali zo Španielska, Dánska, Holandska, rovnako ako aj z Talianska, Srbska a Kanady. Raritnými návštevníkmi boli turisti z Rakúska a pôvodom z juhoamerických štátov Peru a Brazílie. Je však potrebné uviesť, že títo návštevníci už majú svoj trvalý pobyt v Nemecku.

Medziročné porovnanie vybavených klientov v MIK Poprad za mesiace júl a august znázorňuje nasledujúca tabuľka:

Návštevnosť Mestskej informačnej kancelárie Poprad však iba z časti odrážala celkovú návštevnosť mesta. V celom regióne subjekty v cestovnom ruchu zaznamenali, že veľký podiel z celkového počtu turistov tvoria tzv. jednodňoví návštevníci zo Slovenska, ktorí jednak nevyužívajú ubytovanie a taktiež nevyhľadávajú služby informačnej kancelárie – vzhľadom na to, že sú v lokalite pomerne dobre zorientovaní.

Čo však vyhľadávajú, je inšpirácia a tipy na turistické atraktivity na internete. Na našom webe www.VisitPoprad.sk sme za mesiac jún zaznamenali suverénne najvyšší záujem v sekcii TIPY NA VÝLETY. Práve preto sa usilujeme prinášať najviac relevantných informácií a atraktívnych ponúk práve v on-line prostredí.

Prezrite si aj náš článok – GALÉRIA Z USKUTOČNENÝCH PODUJATÍ

Poprad má od minulého roku nový komplexný turistický informačný systém

V auguste Mestská informačná kancelária verejnosti predstavila nový komplexný turistický informačný systém VisitPoprad.sk, ktorý pozostáva z novej internetovej stránky, plánovača a prepojenej mobilnej aplikácie.

Aplikácia s možnosťou plánovania výletu má potenciál stať sa veľkým pomocníkom pre turistov

Vďaka tomuto systému si návštevník v on-line prostredí dokáže jednoducho a pohodlne naplánovať svoj pobyt v meste Poprad, voľnočasové aktivity, vrátane zaujímavých podujatí, pričom za pomoci aplikácie je následne navigovaný k jednotlivým zvoleným bodom záujmu a sú mu poskytnuté ďalšie dôležité informácie ako napríklad predpoveď počasia, otváracia doba zariadenia, výška vstupného a podobne. Systém okrem iného poskytuje priestor na vytvorenie priamej rezervácie ubytovania, či ďalších služieb.

Aj počas minulého roka nás napriek danej situácii tešili vysoké čísla návštevníkov, ktorí si vďaka online komunikácii našli cestu do Popradu a aj priamo do informačnej kancelárie. Prostredníctvom služby Google moja firma našlo na internete aj minulý rok kontaktné informácie o MIK Poprad niekoľko desiatok tisíc ľudí (najviac dopytov na Poprad sme zaznamenali v januári – viac ako 31 000 dopytov. Rekord doposiaľ drží december 2019, kde sa MIK Poprad vďaka účtu Google moja firma zobrazila viac ako 43 000 dopytujúcim.

Viacerí tiež využili možnosť priamej navigácie prostredníctvom vyžiadania trasy vďaka firemnému profilu (v mesiaci júl a august k nám do infocentra pomocou tejto služby zavítalo vyše 500 turistov).

Výstup na vežu kostola sv. Egídia v Poprade je mimoriadne obľúbený. Užiť si ho môžete s našimi sprievodcami z MIK Poprad.

Poprad mal aj v roku 2020 turistom čo ponúknuť …

Najviac dopytovanými informáciami v MIK Poprad sú pravidelne popri možnostiach trávenia voľného času v meste Poprad otázky týkajúce sa mestskej časti Spišská Sobota, Vysokých Tatier, turistiky v národnom parku Slovenský raj, či termálnych kúpalísk v Poprade a jeho okolí.

Návštevníci Mestskej informačnej kancelárie Poprad využívali počas mesiacov júl a august 2020 službu úschovne batožiny, predaj pohľadníc a poštových známok vrátane bezplatnej poštovej služby, hľadali informácie o dostupnom ubytovaní v meste a jeho okolí. Taktiež sa zaujímali o požičovne bicyklov a kempy v regióne Vysoké Tatry.

Našim klientom sme odporúčali predovšetkým už spomínané mimoriadne sprevádzané prehliadky, pričom v pravidelnej dobe sa od pondelka do piatku o 15:00 a v sobotu o 17:00 hod. koná prehliadka Námestia a Kostola sv. Egídia s možnosťou výstupu na vežu. Hlavným lákadlom je predovšetkým nádherný výhľad na monumentálnu panorámu Vysokých Tatier nad mestom Poprad. Skupiny turistov od 5 osôb si môžu túto, ako aj ďalšie prehliadky z našej ponuky objednať aj na akúkoľvek inú dobu.

Historickým klenotom mesta Poprad je mestská časť Spišská Sobota. Na útulnom pokojnom námestí si návštevníci môžu pozrieť krásny Kostol sv. Juraja, starobylé meštianske domy s popisnými tabuľami o ich histórii, môžu tu navštíviť tiež pobočku Podtatranského múzea, alebo niektorú z vychýrených gastro-prevádzok.

Klenotom Popradu je už tradične mestská časť Spišská Sobota s jej unikátnym námestím a kostolom sv. Juraja. Zdroj: Mesto Poprad

Prírodnou oázou pokoja je zase mestská časť Kvetnica, s jazierkom v parku, alebo v bývalom malom kameňolome, s vyznačenými turistickými trasami, v lese ukrytými studničkami a prenádherným výhľadom na Tatry, ktorý sa turistovi naskytne z vrcholkov Kozích chrbtov. Aj táto časť má svoju bohatú archeologickú, starodávnu, banskú, či architektonickú históriu a výklad o nej je súčasťou sprevádzania naším sprievodcom.

Do Spišskej Soboty, na Kvetnicu ale aj do širokého okolia Popradu sa návštevníci pohodlne dopravia sieťou cyklotrás. A čo je na tom najskvelejšie – nepotrebujú mať vlastný bicykel. Mesto Poprad už v roku 2019 vytvorilo službu Bike-sharing – zdieľané smart bicykle, ktorých bolo v Poprade počas cyklo-sezóny 2020 rozmiestnených 80 ks a zapožičať sa dali pomocou aplikácie v mobile.

Pre nadšencov športu je v Poprade k dispozícii verejné outdoorové workoutové ihrisko, či skate-park na okraji mesta.

Čo sa týka atraktivít v našom meste – nesmieme opomenúť ani hlavnú pobočku Podtatranského múzea a Tatranskú galériu v centre, akvapark AquaCity Poprad, ale nachádzajú sa tu i také mimoriadne miesta, ako je najvyššia umelá interiérová lezecká stena v strednej Európe – Woodrock, mačacia kaviareň Cat Café, či indoorové minigolfové ihrisko v hoteli Tatramonti alebo početné nákupné možnosti v celom meste.

A netreba zabudnúť, že v predvianočnom období sa na Mikuláša opäť zaskvela vychýrená popradská vianočná výzdoba.

Návštevníkov mesta ale aj domácich obyvateľov odprevádzala do nového roka brána 2020. Zdroj: Mesto Poprad