Predaj vstupeniek na jednotlivé podujatia v MIK Poprad sa riadi všeobecnými obchodnými podmienkami organizátora. Z toho dôvodu sú možnosti storna vstupeniek na jednotlivé podujatia odlišné.

V zásade platí pravidlo, že ak je akékoľvek podujatie zrušené bez stanovenia nového (náhradného) termínu, vstupné klienti obdržia naspäť presne takým spôsobom, ako ho v predpredaji zaplatili.

Pokiaľ bol pre podujatie stavený nový termín realizácie, všetky pôvodne zakúpené vstupenky zostávajú v platnosti pre nový termín.

Apelujeme na všetkých klientov, ktorí majú zakúpené vstupenky na podujatia, aby možnosť storna uplatnili skutočne len v nevyhnutnom prípade.

Ako iste viete, sféra kultúry bola ako prvá mimoriadne hlboko zasiahnutá opatreniami proti šíreniu epidémie Covid-19. Ako diváci máte jedinečnú možnosť pomôcť zmierniť ich negatívne dopady a to tak, že si ponecháte vstupenky na podujatia, ktoré ste si už zakúpili a zučastníte sa ich v náhradnom termíne – ak je stanovený.

 

Pokiaľ sa v nijakom prípade nemôžete podujatia zúčastniť v náhradnom termíne, máte právo vstupenky stornovať.

Ak ste si vstupenky zakúpili on-line cez internetový predajný systém, storno môžete uskutočniť v zmysle pravidiel daného systému (Predpredaj.sk, Ticketportal.sk, Kultura.poprad.sk…).

Vstupenky zakúpené v hotovosti na prevádzke MIK môžete stornovať osobne na našej prevádzke s vrátením vytlačených vstupeniek v nižšie uvedených časových lehotách.

POZOR!

Vstupenky na termínovo presunuté podujatia organizované mestom Poprad je možné v zmysle VOP za bežných okolností stornovať iba do 3 pracovných dní od pôvodne plánovaného termínu podujatia. Vzhľadom na skutočnosť, že táto lehota uplynula v čase keď bola prevádzka MIK zatvorená, klienti, ktorí sa rozhodli pre storno, môžu vstupenky na tieto podujatia zakúpené v hotovosti na prevádzke MIK vrátiť IBA v priebehu troch dní od znovuotvorenia prevádzky MIK – t.j. v časovom rozmedzí od 4. mája do 6. mája 2020 vrátane.

Snímka“DK”= Dom kultúry

“x” = V MIK Poprad neboli na toto podujatie hotovostne predané žiadne vstupenky a teda sa neuplatňuje ani storno.